Tratados Meguilá - Capítulo 1 - Mishná 11

Tratados Meguilá - Capítulo 1 - Mishná 11

אֵין בֵּין שִׁילֹה לִירוּשָׁלַיִם אֶלָּא שֶׁבְּשִׁילֹה אוֹכְלִים קָדָשִׁים קַלִּים וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי בְּכָל הָרוֹאֶה, וּבִירוּשָׁלַיִם לִפְנִים מִן הַחוֹמָה. וְכָאן וְכָאן קָדְשֵׁי קָדָשִׁים נֶאֱכָלִים לִפְנִים מִן הַקְּלָעִים. קְדֻשַּׁת שִׁילֹה יֵשׁ אַחֲרֶיהָ הֶתֵּר, וּקְדֻשַּׁת יְרוּשָׁלַיִם אֵין אַחֲרֶיהָ הֶתֵּר:

Comentarios de Bartenura Meguilá - Capítulo 1 - Mishná 11

בכל הרואה. בכל מקום שיכול לראות משם את שילה:

יש אחריה היתר. כשחרבה שילה הותרו הבמות:

Comentarios de Tosefot Yom Tov Meguilá - Capítulo 1 - Mishná 11

בכל הרואה. עיין במשנה ו' פרק בתרא דזבחים: